Ius est ars boni et aequi

Kancelaria

Adwokat Małgorzata Sieradzka  posiada gruntowne wykształcenie oraz praktykę w renomowanych kancelariach prawniczych. Krajowych i zagranicznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego Gospodarczego (2008). Rozprawa doktorska przygotowana pod opieką naukową prof.dr hab.Leona Kieresa pt.,,Decyzja administracyjna jako forma ochrony zbiorowych interesów konsumentów” została wyróżniona przez RW. W roku 2016 uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2016 r. jest profesorem na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Od 20 lat  jest wykładowczynią w renomowanych ośrodkach naukowych. Prowadzi wykłady z zakresu prawa gospodarczego, zamówień publicznych, prawa konkurencji, prawa budowlanego. Prowadzi wykłady dla studentów, aplikantów adwokackich. Jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2016).

Zdobyte doświadczenie pozwala adw. Małgorzacie Sieradzkiej uczestniczyć w konferencjach naukowych, dyskusjach, jak i brać udział w opracowaniach uwag do projektów aktów prawnych (np. nowelizacji do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Jest ekspertem UZP (2017 r.) oraz UOKIK w zakresie zmów przetargowych. Bieżąco współpracuje z Dziennikiem Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna w zakresie komentarzy prawnych, oraz modułem LEX zamówienia publiczne oraz Legalis. Publikowane są jej komentarze do aktów prawnych, zmian przepisów, opracowania orzeczeń, analizy.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Prof. UŁa dr hab. Małgorzata Sieradzka świadczy usługi z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa zamówień publicznych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa konsumenckiego.

Posiadane doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne pozwalają oferować usługi w pełni dostosowane do w potrzeb Klienta. Preferujemy kontakt osobisty z Klientem pozwalający poznać potrzeby oraz dostosować usługi do jego oczekiwań. Istnieje także możliwość spotkania w każdym dogodnym dla Klienta terminie Oferujemy także home-suurcing pozwalający na bieżąco prowadzić działalność pod nadzorem adwokata.

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w formie ryczałtu lub stawki godzinowej. Kancelaria oferuje również stałe umowy na obsługę oparte na rozliczeniach ryczałtowych, ustalonych na podstawie miesięcznego nakładu pracy na obsługę (przewidziana liczba godzin w miesiącu).

Prowadzimy obsługę w języku polskim i angielskim.

Zespół specjalistów

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka

Adwokat, Wspólnik Zarządzający w MS&W prof. nadzw. dr hab. M. Sieradzka i Wspólnicy Warszawska Grupa Doradcza sp.k.

Ukończyła studia prawnicze uzyskując tytuł magistra prawa. Ukończyła także studia administracyjne uzyskując tytuł zawodowy magistra administracji. 

Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Wrocławskiego (2008), następnie stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2016).

Jest zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie na stanowisku Profesora nadzwyczajnego, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego oraz Instytutu Prawa Zamówień Publicznych. Prowadzi również wykłady dla studentów, aplikantów adwokackich. Jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2016).

Jest adwokatem wpisanym na listę  Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie zamówień publicznych, prawie gospodarczym, prawie medycznym oraz prawie budowlanym.

Jest członkiem: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji,  CARS,  Rady Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej  w Warszawie, ekspertem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów.

Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych, w tym 7 monografii oraz komentarzy do ustaw. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji. Przygotowywała liczne opinie prawne dla dużych podmiotów działających na rynku.

Praktykę prawniczą prowadzi od 2007 r. Pracowała w kilku renomowanych kancelariach prawniczych zdobywając gruntowne przygotowanie zawodowe. Jest uznanym ekspertem na rynku usług prawniczych, także z uwagi na swoje przygotowanie merytoryczne poparte licznymi publikacjami naukowymi. Jej publikacje naukowe są cytowane w decyzjach Prezesa UOKiK, orzeczeniach sądów (np. decyzja Prezesa UOKiK z dnia 14.7. 2009 r., DDK 2/2009, s.13, 17; decyzja Prezesa UOKiK z dnia 20.12.2010 r. RBG 20/2010, s. 9, wyrok WSA w Warszawie z 4 kwietnia 2011 r., VI SA/WA 26/11, www. orzeczenia-nsa.pl/wyroki/vit-SA-Wa-26-11, wyrok KIO z 18.04.2011 r. sygn. akt KIO/732/11, Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt XXII GWzt 8/09, Biuletyn Izby Cywilnej SN nr 3/2011, s.24). Jest publikacje naukowe są szeroko cytowane w doktrynie, jak i powoływane w orzecznictwie sądowym.

thumbnail

Magdalena Zawisza

Aplikantka Adwokacka

Absolwentka Wydziału Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Od 2022 roku jest aplikantem adwokackim, członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów udzielając bezpłatnych porad prawnych w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz pracując w warszawskich kancelariach prawnych. W trakcie studiów obejmowała także funkcję w zarządzie Studenckiego Koła Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Laureatka wydziałowego konkursu krasomówczego. Finalistka krajowych konkursu „Prawa człowieka w biznesie” oraz „The Polish National Client ConsultationCompetition”.

Współorganizuje oraz uczestniczy w licznych konferencjach naukowych związanych z tematyką prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa administracyjnego oraz postępowania cywilnego. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, w tym komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, wyd. BECK 2022.

W obszarze jej zainteresowań pozostaje prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo medyczne oraz karne. 

Włada językiem angielskim oraz językiem niemieckim.

1000003152

Bartosz Kotowicz

Dr nauk prawnych

Dr nauk prawnych Bartosz Kotowicz, odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Specjalizuje się prawie administracyjnym, zamówień publicznych oraz prawie gospodarczym. Jest asystentem w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Członkiem Centrum Badań Procesu Legislacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz wykładowcą Krajowej Szkoły Skarbowości. Ponadto jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustaw.

kotowicz

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom i klientom indywidualnym.
Nasza kancelaria skupia się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych, świadcząc solidne wsparcie zarówno w obszarze prawa biznesowego, jak i indywidualnego. 

Adres kancelarii

ul. Puławska 111A lok. 63
02-707 Warszawa (Mokotów)
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl