Protest Adwokatury - nie przechodzimy obojętnie!

Zespół Kancelarii bierze aktywny udział w proteście Adwokatury – to już 20 września 2023 r.

Protest przeciwko niegodziwym stawkom wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielanej z urzędu oraz z tytułu świadczenia pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, W ślad za podjętą 20 maja 2023 r. uchwałą Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, zobowiązującej Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie do zorganizowania protestu przeciwko niegodziwym stawkom wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielanej z urzędu oraz z tytułu świadczenia pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.