Projekt zmian w ustawie o działalności leczniczej

Z uwagi na wiele kontrowersji w środowisku lekarzy oraz kosmetologów jakie budzi medycyna estetyczna Naczelna Rada Lekarska postanowiła przyjąć 29 stycznia 2021 r. uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej i projekcie ustawy o wyrobach medycznych. Jedną z zaproponowanych zmian jest doprecyzowywanie definicji legalnej świadczenia zdrowotnego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W obecnym brzmieniu świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecznicze, Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 ze zm.).

Zaproponowana przez Naczelną Radę Lekarską zmiana polega na dodanie do przepisu w obecnym wyglądzie wskazania że są to także działania służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie (Uchwała 5/21/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej i projekcie ustawy o wyrobach medycznych). Biorąc pod uwagę stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w stosunku do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej zmiana taka wydaje się konieczna z uwagi na dążenie do wykluczenia możliwości przeprowadzania iniekcji stosowanej podczas zabiegów z wykorzystywaniem m.in. kwasu hialuronowego bądź toksyny botulinowej czy pobierania krwi przez osoby nieposiadające wykształcenie medycznego należy uznać taką zmianę za zasadną.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom i klientom indywidualnym.
Nasza kancelaria skupia się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych, świadcząc solidne wsparcie zarówno w obszarze prawa biznesowego, jak i indywidualnego. 

Adres kancelarii

ul. Puławska 111A lok. 63
02-707 Warszawa (Mokotów)
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl