Prof. UŁa Małgorzata Sieradzka będzie uczestniczyć w charakterze prelegenta na konferencji naukowej otwierającej działalność Ośrodka Analiz Konsumenckich.​

Konferencja odbędzie się 13 października 2023 r. we Wrocławiu. Celem konferencji będzie poruszenie tematyki konsumenckiej w różnych aspektach (prawnych, społecznych, gospodarczych),omówienie wprowadzonych w 2023 r. rewolucyjnych zmian w prawie konsumenckim (wynikających z transpozycji 3 dyrektyw), a także podkreślenie wagi prowadzenia działań analityczno-badawczych w sferze konsumenckiej.