Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

M.Sieradzka, Opłaty półkowe- aspekty praktyczne –dodatek do MoP 2014, Nr 6.

M.Zdyb, M.Sieradzka, Interpretacja klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji w świetle innych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Przegląd Prawa Handlowego 2011, nr 12,

M.Sieradzka, M.Zdyb ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 2 wyd. 2010

M.Sieradzka, Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji w: Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji pod red J.Olszewskiego, Ekonomia Nr 15, Wrocław 2007, s. 241-257;

M.Sieradzka, Prawnokarne aspekty naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Wrocław 2006, Tom XIX AUW No 2841, s. 40-52.

M.Sieradzka Zakaz konkurencji w Kodeksie spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego 2006, Nr 9, s. 26-33.

M.Sieradzka, Roszczenie o zaniechanie działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa i Administracji LXXIV Wrocław 2006, AUW No 2950, s. 222-231.