Prawo zamówień publicznych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Obsługa zamówień publicznych świadczona jest przez ekspertów Kancelarii MSW oraz MS&W sp.k. Zapewniamy kompleksową obsługę zamówień publicznych. Specjalizujemy się w zamówieniach na roboty budowlane, jak i zamówieniach medycznych.

Zajmujemy się bieżąco obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i umowami, które są już realizowane.

Prof.nadzw. dr hab. Adw. Małgorzata Sieradzka specjalizuje się w Prawie zamówień publicznych. Jest redaktorem oraz autorką komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, 2022 r., wydanie BECK, monografii oraz  kilkudziesięciu publikacji z zakresu zamówień publicznych, głos do wyroków TSUE, KIO, SN, które wpłynęły na stosowanie prawa zamówień publicznych,  także przygotowywanych na zlecenie Lex zamówienia oraz Legalis.

Prowadzimy szkolenia dla Zamawiających oraz wykonawców.

Świadczymy pomoc prawną w następującym zakresie:

Wykonawcom zapewniamy pomoc już na wstępnym etapie obejmującym przygotowanie oferty, ocenę warunków udziału w postępowaniu, analizę  SWZ, przygotowanie zapytań do SWZ. Oferujemy wykonawcom także pomoc przed KIO i w postępowaniu przed sądem.

Zapewniamy  kompleksową obsługę prawną na etapie realizacji zamówienia.