Prawo konkurencji (antymonopolowe)

Kancelaria świadczy usługi w zakresie publicznego PRAWA KONKURENCJI (ANTYMONOPOLOWE).

obejmujące:

Publiczne prawo konkurencji jest główną specjalizacją kancelarii.

Dr hab. Małgorzata Sieradzka jest współautorką (wraz z prof. K.Kohutkiem) pierwszego na rynku wydawniczym Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wolters kluwer 2008 r.), którego drugie wydanie, uwzględniające nowelizację ustawy ukazało się w 2014 r.
Jej publikacje są powoływane w decyzjach organu antymonopolowego oraz w orzeczeniach sądów.