Postępowanie grupowe

Postępowania grupowe należą do jednych z głównych specjalizacji Kancelarii Adwokackiej. Adwokat dr hab. Małgorzata Sieradzka posiada doświadczenie w zakresie współpracy z kancelariami prawnymi w zakresie pozwów grupowych. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przygotowania postępowania grupowego. Analizujemy opłacalność jego prowadzenia, pod kątem ugodowego zakończenia sporu. W tej dziedzinie dr Małgorzata Sieradzka jest specjalistą. Pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym jej autorstwa na stałe jest powoływany w orzeczeniach sądów (np. postanowienie SO w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 r. sygn. akt III C 491/12, postanowienie SO w łodzi z 6 maja 2010 r. sygn.akt II C 1693/10, wyrok SA w Katowicach z 4 lipca 2014 r. Sygn. akt I ACz 260/14.