Postępowania grupowe

M.Sieradzka, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 2 wydanie, Warszawa 2015

M.Sieradzka, Opłaty półkowe- aspekty praktyczne –dodatek do MoP 2014, Nr 6.

M.Sieradzka, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i krajowego prawa konkurencji, cz.I, PUG 2012 nr 1, s.17-21.

M.Sieradzka, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i krajowego prawa konkurencji, cz.II PUG 2012, nr 2, s.20-25).

M.Sieradzka, Pozwy zbiorowe- kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony interesów wielu podmiotów w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 4, s. 11-19

M.Sieradzka, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Komentarz, Warszawa 2010 pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym;

M.Sieradzka, Dochodzenie roszczeń za naruszenie unijnych i krajowych reguł konkurencji a kwestie prejudycjalności rozstrzygnięć organów ochrony konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego 2010, Nr 12, s.47-56;

M.Sieradzka, Pozwy zbiorowe- kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony interesów wielu podmiotów w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 4, s. 11-19.

M.Sieradzka, Instytucja class action a powództwo o nakaz w celu ochrony interesów konsumentów (w:) L.Kieres (red.), Środki prawne w publicznym prawie gospodarczym, Kolonia Limited Wrocław 2007 r., s. 175-182;