Oferta Kancelarii

Prawo zamówień publicznych

Zajmujemy się bieżąco obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i umowami, które są już realizowane. 

Prawo konkurencji (antymonopolowe)

Praktyki antykonkurencyjne, nadużywania pozycji dominującej na rynku, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych.

Prawo ochrony konsumentów

Reprezentacja Klientów przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed SOKiK, Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym.

Postępowanie grupowe

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przygotowania postępowania grupowego. Analizujemy opłacalność jego prowadzenia, pod kątem ugodowego zakończenia sporu.

Prawo medyczne

Ta usługa jest adresowana do lekarzy oraz personelu medycznego. Współpracujemy z uznanymi autorytetami prawa i medycyny w tym zakresie.

 

Prawo budowlane i inwestycje

Prawo budowlane to jedna z najnowszych  specjalizacji Kancelarii  Prawnicy oferują kompleksową obsługę kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji.