Monografie naukowe

M.Sieradzka, Porozumienia Franczyzy w świetle prawa konkurencji, Warszawa 2020.

M. Sieradzka, Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Warszawa 2019.

M. Sieradzka, Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2016.

M.Sieradzka, Przestępstwo zmowy przetargowej, Warszawa 2016.

M.Sieradzka, Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Warszawa 2016.

M. Sieradzka, Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Warszawa 2015.

M. Sieradzka, Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Warszawa 2015.

M.Sieradzka, Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Warszawa 2012.