Komentarze do ustaw

Komentarze do ustaw

A. Skoczylas, P. Szustakiewicz., (red.) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2023

M. Sieradzka (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022

M. Zdyb., M. Sieradzka.,  (red.) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2016

K.Kohutek, M.Sieradzka, Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2014

M.Zdyb, M.Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komentarz, Warszawa 2013

M.Zdyb, M.Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, Warszawa 2011

M.Sieradzka, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Wolters Kluwer ,Warszawa 2010

K.Kohutek, M.Sieradzka, Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2008

M.Sieradzka, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Warszawa 2008

Zachęcamy także do skorzystania z usługi naszej Kancelarii Adwokackiej MSW 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom i klientom indywidualnym.
Nasza kancelaria skupia się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych, świadcząc solidne wsparcie zarówno w obszarze prawa biznesowego, jak i indywidualnego. 

Adres kancelarii

ul. Puławska 111A lok. 63
02-707 Warszawa (Mokotów)
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl