DLACZEGO ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO LEKARZE.

Dzisiaj o zabiegach medycyny estetycznej. DLACZEGO?

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zabiegami, których przedmiotem działania ma być szeroko rozumiana poprawa urody. Popyt wpływa na podaż, a zatem na rynku pojawia się coraz więcej gabinetów beauty. Zatrudnione tam osoby oferują jednak nie tylko zabiegi beaty, ale też zabiegi z użyciem toksyny botulinowej, czy też kwasu hialuronowego. O jakie osoby chodzi? Kosmetolodzy czy też inne osoby, które ukończyły różnego rodzaju szkolenia z tej branży. Kontrowersję budzi wykonywanie przez takie osoby zabiegów z zakresu medycyny estetycznej takich jak podawanie kwasu hialuronowego lub toksyny botulinowej, stosowanie mezoterapii igłowej czy wykonywanie zabiegów z wykorzystywaniem osocza.

Warto zastanowić się czym są zabiegi z zakresu medycyny estetycznej?

Zgodnie z definicją Naczelnej Rady Lekarskiej medycynę estetyczną stanowią świadczenia zdrowotne, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie, udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów, służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu (Stanowisko Nr 1 /21/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia definicji medycyny estetycznej

Czy można przyjąć, że zabieg z użyciem toksyny botulinowej lub kwasu hialuronowego to jest zabieg kosmetyczny/pielęgnacyjny?Przecież wskazane produkty to produkty lecznicze bądź wyroby medyczne.

Procedury wchodzące w skład zabiegów z zakresu medycyny estetycznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ze względu na pojawianie się w publikacjach argumentu o braku uregulowań prawnych dotyczących uprawnień dotyczących uprawnień do wykonywania procedur z zakresu medycyny estetycznej, postanowiło 15 kwietnia 2021 r. przyjąć stanowisko w sprawie uprawnień do wykonania procedur wchodzących w skład zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Do takich procedur Prezydium zaliczyło iniekcje oraz pobrania autologiczne. (Stanowisko nr 48/21/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uprawnień do wykonywania procedur wchodzących w skład zabiegów z zakresu medycyny estetycznej

Kwas hialuronowy?

To substancja zakwalifikowana jako wyrób medyczny, a więc podlega regulacjom ustawy o wyrobach medycznych. Jednym z przepisów regulujących użycie kwasu hialuronowego jest art.90 ust. 1 ww. ustawy stanowiący, że użytkownik wyroby medycznego obowiązany jest do przestrzegania instrukcji używania- przy czym należy podkreślić że wielu producentów tego produktu wskazuje, że jest on przeznaczony wyłącznie do stosowania przez lekarzy (Stanowisko nr 48/21/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uprawnień do wykonywania procedur wchodzących w skład zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Ja chcę BOTOX!

Do najczęstszych substancji poddawanych w zabiegach z zakresu medycyny estetycznej to toksyna botulinowa, która jest produktem leczniczym i może być wydawana jedynie z przepisu lekarza oraz kwas hialuronowy, który jest wyrobem medycznym. Toksyna botulinowa uznawana jest za produkt leczniczy w związku z tym podlega regulacjom ustawy Prawo farmaceutyczne wobec powyższego jest to produkt, który może być wyłącznie dystrybuowany przez hurtownie farmaceutyczne w obrocie hurtowym bądź przez apteki i punkty apteczne w obrocie detalicznym.

Powikłanie, co robić?

Do tego typu powikłań należą reakcje zapalne (infekcje, ziarniniaki), występowanie biofilmy czy nawet martwica bądź ślepota. W odpowiedzi na to zjawisko Naczelna Rada Lekarska wydała uchwałę w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w szkoleniach w roli wykładowcy. Zgodnie z tą uchwałą lekarz bądź lekarz dentysta nie może uczestniczyć w roli wykładowcy w praktycznych szkoleniach (czyli takich na podstawie których osoby szkolone uzyskują określone umiejętności) dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania procedur medycznych, jeśli uczestnikami takiego zdarzenia mają być osoby niemające uprawnień do udzielania świadczeń lub wykonywania procedur medycznych, będących przedmiotem szkolenia. Powyższy zakaz nie dotyczy szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych zawodów medycznych, kursów pomocy przedmedycznej oraz szkoleń gdzie opis procedur i zabiegów opisanych wyżej jest tylko elementem wzbogacającym efekty kształcenia w zawodach niemedycznych lub wykładów, których tematem jest zaznajomienie słuchaczy ze zdobyczami nauk medycznych (Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w szkoleniach w roli wykładowcy. Swoją decyzję NRL uzasadniło koniecznością uregulowania tych kwestii z powodu wyżej wymienionych kwestii, a także ochroną godności zawodu lekarza, a także indywidualnych i zbiorowych interesów samorządu lekarskiego. NRL podkreśliło również, że szkolenie osób nieposiadających uprawnień do wykonywania procedur medycznych lub udzielania świadczeń zdrowotnym jest zjawiskiem negatywnych, a wykonywanie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej narusza przepisy prawa, a mianowicie art. 58 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a prowadzenie przez lekarza szkolenia może mieć negatywny efekt w postaci stworzenia błędnego wrażenia legalności wykonywania procedur, które były przedmiotem takiego szkolenia.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom i klientom indywidualnym.
Nasza kancelaria skupia się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych, świadcząc solidne wsparcie zarówno w obszarze prawa biznesowego, jak i indywidualnego. 

Adres kancelarii

ul. Puławska 111A lok. 63
02-707 Warszawa (Mokotów)
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl