CZY PACJENT POWINIEN ZAPŁACIĆ ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ? WAŻNY WYROK TSUE W SPRAWIE C-607/22

W rozpoznawanej sprawie TSUE potwierdził, że w świetle RODO pacjent ma prawo do uzyskania pierwszej kopii dokumentacji medycznej bez ponoszenia – co do zasady – kosztów. Natomiast Administrator danych może pobrać opłatę jedynie, gdy pacjent uzyskał już bezpłatnie pierwszą kopię swoich danych i ponownie wystąpił z takim wnioskiem. TSUE podkreślił także, iż lekarz prowadzący nie może warunkować wydania bezpłatnej dokumentacji medycznej od celu składanego wniosku. Zatem pacjent nie ma obowiązku poinformowania o przyczynie wystąpienia z wnioskiem o wydanie dokumentacji medycznej.