Aktualności - Kancelaria Adwokacka MSW

Kancelaria Adwokacja MSW – Aktualności
Kolejna wygrana Kancelarii MSW w sprawie zmowy przetargowej. Sprawa Klienta dotyczyła przestępstwa z art.305 KK. Zgodnie z art. 305 § 1. KK Kto utrudnia lub udaremnia przetarg albo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając na szkodę właściciela mienia, osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany bądź która prowadzi postępowanie, albo na szkodę interesu publicznego.

Przed wszczęciem postępowania karnego prowadzone było postępowanie przed Prezesem UOKIK w sprawie zmowy przetargowej (art.6 ust.1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Sprawa była wielowątkowa, wielu podejrzanych. W sprawie został złożony wniosek o konsensualne zakończenie postępowania karnego w trybie 387 KPK,  tak zwany wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prawo do dobrowolnego poddania się karze przysługuje podejrzanemu w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżonemu w postępowaniu sądowym.

Jako pełnomocnik Klienta złożyliśmy wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Oczywiście strategia postępowania została dokładnie umówiona z Klientem. Pamiętajmy, że aby poddać się karze podejrzany musi przyznać się do winy. Uzgodniliśmy karę i środek karny z organem procesowym. Sąd skazał Klienta na uzgodnioną wcześniej karę. Sprawa została zakończona. Klient został wprawdzie skazany, ale biorąc pod uwagę wiele czynników m.in. zawiłość sprawy, czas trwania postępowania sądowego, wielu oskarżonych-takie zakończenie postępowania było zgodne z wolą Klienta.

Aktualności – Kancelaria Prawna, Adwokat Małgorzata Sieradzka.
Klient Kancelarii zdecydował się skorzystać z profesjonalnej pomocy w ramach badania rynku przez UOKIK. Badanie rynku jest prowadzone przez Prezesa UOKIK przed podjęciem decyzji co do koncentracji na rynku. W związku z chęcią przejęcia kolejnej lokalizacji przez Kaufland Polska konkurencj na rynku może zostać naruszona. UOKiK ma zastrzeżenia do nabycia przez Kaufland Polska Markety prawa do powierzchni handlowej hipermarketu E.Leclerc w Kielcach, transakcja może bowiem doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku – podał we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Według Urzędu przedmiotem koncentracji jest nabycie przez Kaufland Polska Markety części mienia spółki Wanship, czyli obiektu handlowego w Pasazu Świętokrzyskim w Kielcach, w którym działa sklep E.Leclerc. Jak wskazano w komunikacie, w tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez przejmującą spółkę we wniosku o zgodę na transakcję. Prezes Urzędu skierował sprawę do II etapu.Oznacza to, że UOKIK ma kolejne 4 miesiące na ocenę, czy przejęcie sklepu naszego klienta w pasażu Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach.

Nasz klient po podpisaniu umowy był zmuszony zrezygnować z jej wykonania. Przepisy zawarte w Tarczy kryzysowej zakazują m.in. potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niwykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia czy też- jak w naszym przypadku-z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Pomimo tego, że zamawiający początkowo potrącił kare umowną w wyniku naszych działań udało się zawiesić jej potrącenie. Oczywiście z uwagi na wysokość kary Nasz Klient zdecydował się na sądowe dochodzenie obniżenia kary umownej.

Sprawa dotyczyła kilku deliktów nieuczciwej konkurencji, w tym naruszenia w meta-tagach.Sąd uznał, że doszło do naruszenia uczciwej konkurencji, a tym samym potwierdził, że interesy naszego Klienta zostały naruszone

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom i klientom indywidualnym.
Nasza kancelaria skupia się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych, świadcząc solidne wsparcie zarówno w obszarze prawa biznesowego, jak i indywidualnego. 

Adres kancelarii

ul. Puławska 111A lok. 63
02-707 Warszawa (Mokotów)
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl