Aktualności

Małgorzata Sieradzka: „Przy zmianie cennika obowiązują pewne zasady”
Niedozwolone są postanowienia, które przewidują uprawnienie kontrahenta do jednostronnego określenia albo podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy.

Więcej na: Małgorzata Sieradzka: Przy zmianie cennika obowiązują pewne zasady – rp.pl

Manipulowanie ceną ofert jest praktyką stosowaną przez wykonawców składających oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Manipulowanie ceną może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Małgorzata Sieradzka: https://www.rp.pl/opinie-prawne/art16896651-malgorzata-sieradzka-manipulowanie-cena-oferty-moze-sie-skonczyc-jej-odrzuceniem

 Klient Kancelarii zdecydował się skorzystać z profesjonalnej pomocy w ramach badania rynku przez UOKIK. Badanie rynku jest prowadzone przez Prezesa UOKIK przed podjęciem decyzji co do koncentracji na rynku. W związku z chęcią przejęcia kolejnej lokalizacji przez Kaufland Polska konkurencj na rynku może zostać naruszona. UOKiK ma zastrzeżenia do nabycia przez Kaufland Polska Markety prawa do powierzchni handlowej hipermarketu E.Leclerc w Kielcach, transakcja może bowiem doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku – podał we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według Urzędu przedmiotem koncentracji jest nabycie przez Kaufland Polska Markety części mienia spółki Wanship, czyli obiektu handlowego w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach, w którym działa sklep E.Leclerc. Jak wskazano w komunikacie, w tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez przejmującą spółkę we wniosku o zgodę na transakcję. Prezes Urzędu skierował sprawę do II etapu.Oznacza to, że UOKIK ma kolejne 4 miesiące na ocenę, czy przejęcie sklepu naszego klienta w pasażu Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach.

Nasz klient po podpisaniu umowy był zmuszony zrezygnować z jej wykonania. Przepisy zawarte w Tarczy kryzysowej zakazują m.in. potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niwykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia czy też- jak w naszym przypadku-z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Pomimo tego, że zamawiający początkowo potrącił kare umowną w wyniku naszych działań udało się zawiesić jej potrącenie. Oczywiście z uwagi na wysokość kary Nasz Klient zdecydował się na sądowe dochodzenie obniżenia kary umownej.

Sprawa dotyczyła kilku deliktów nieuczciwej konkurencji, w tym naruszenia w meta-tagach.Sąd uznał, że doszło do naruszenia uczciwej konkurencji, a tym samym potwierdził, że interesy naszego Klienta zostały naruszone